Zespół badawczy z USA odkrył, że wstrzyknięcie nawet niewielkiej liczby starzejących się komórek młodym, zdrowym myszom powoduje uszkodzenia, mogące prowadzić do dysfunkcji fizycznych. Jednakże potwierdził też, iż leczenie kombinacją dazatynibu i kwercetyny może zapobiegać uszkodzeniu komórek, opóźnić dysfunkcję fizyczną, a w przypadku stosowania u naturalnie starzejących się myszy – przedłużyć ich żywotność. Badanie to dostarczyło przekonujących dowodów, że ukierunkowanie na fundamentalny proces starzenia się (w tym przypadku starzenia się komórek u myszy) może go opóźnić, co skutkuje lepszym zdrowiem i dłuższym życiem. Eksperyment pokazuje także wartość badania mechanizmów biologicznych, które mogą prowadzić do lepszego zrozumienia procesu starzenia się.

Wiele normalnych komórek stale rośnie, umiera i replikuje. Starzenie się komórek to proces, w którym komórki tracą swoje funkcje, w tym zdolność do dzielenia się oraz replikacji, mimo to są odporne na śmierć komórki. Wykazano, że takie komórki wpływają na sąsiednie, ze względu na  wydzielane przez nie kilku prozapalnych i przebudowujących tkanki cząsteczek. Starzenie się komórek w wielu tkankach następuje z wiekiem. Komórki takie występują również w narządach związanych z wieloma chorobami przewlekłymi, a także po radioterapii lub chemioterapii.

Senolityki są klasą leków, które selektywnie eliminują starzejące się komórki. W tym badaniu zespół użył kombinacji dasatynibu i kwercetyny (D + Q), aby sprawdzić, czy ta senolityczna kombinacja może spowolnić dysfunkcję fizyczną spowodowaną przez starzejące się komórki. Dasatinib stosuje się w leczeniu niektórych postaci białaczki, z kolei kwercetyna jest flawanolem roślinnym występującym w niektórych owocach i warzywach.

Aby stwierdzić, czy starzejące się komórki spowodowały dysfunkcję fizyczną, badacze najpierw wstrzyknęli młodym (czteromiesięcznym) myszom komórki związane ze starzeniem (SEN) lub niezwiązane ze starzeniem komórki kontrolne (CON). Po dwóch tygodniach od przeszczepu myszy SEN wykazywały upośledzoną funkcję fizyczną, określoną przez maksymalną prędkość chodzenia, siłę mięśni, wytrzymałość fizyczną, codzienną aktywność, spożycie pokarmu oraz masę ciała. Ponadto, naukowcy zaobserwowali wzrost liczby starzejących się komórek, poza tym, co zostało wstrzyknięte, co sugeruje propagację efektu starzenia się w sąsiednich komórkach. Następnie naukowcy, aby przeanalizować, czy związek senolityczny może zatrzymać lub opóźnić dysfunkcję fizyczną, leczyli myszy SEN i CON przez trzy dni mieszanką złożoną D + Q. Odkryli, że D + Q wybiórczo zabija starzejące się komórki i poprawia szybkość chodzenia, wytrzymałość oraz siłę uścisku u myszy SEN. Oprócz młodych myszy, którym wstrzyknięto starzejące się komórki, naukowcy przez 4 miesiące sprawdzali również starsze (20-miesięczne), nieszczepione myszy z D + Q. Dasatynib i kwercetyna złagodziły normalną dysfunkcję fizyczną związaną z wiekiem, co skutkowało większą prędkością chodzenia, wytrzymałością na bieżni, siłą uchwytu i codzienną aktywnością.

Finalnie naukowcy odkryli, że leczenie bardzo starych (24-27-miesięcznych) myszy przy dwutygodniowym stosowaniu D + Q doprowadziło do zwiększenia o 36% średniego okresu życia po leczeniu, a także niższego ryzyka śmiertelności niż u myszy kontrolnych. Oznacza to, że senolityki mogą zmniejszyć ryzyko śmierci u starszych myszy.

Badanie to wyraźnie pokazuje, że senolityki mogą złagodzić dysfunkcję fizyczną u myszy. Konieczne są jednak dodatkowe badania w celu ustalenia, czy związki, takie jak stosowane w tym badaniu, są bezpieczne i skuteczne w badaniach klinicznych u ludzi. Naukowcy zauważyli, że obecne i przyszłe badania przedkliniczne mogą wykazać, że senolityki mogą być stosowane w celu wydłużenia życia nie tylko u osób starszych, ale także u osób, które przeżyły raka czy były leczone napromieniowaniem lub chemioterapią oraz u osób cierpiących na szereg chronicznych chorób związanych ze starzeniem się.

źródło: biotechnologia.pl