Dr Matthew Hallsworth – National Institute for Health Research,
Head of External Relations, NIHR Office for Clinical Research Infrastructure ” Wsparcie dla badań klinicznych i rozwoju terapii innowacyjnych przez Państwo – przykład systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii.