Dyslipidemia to zaburzenie lipidowe, ujawniające się podwyższonym stężeniem triglicerydów, cholesterolu całkowitego, nieprawidłowymi proporcjami jego frakcji w surowicy krwi.

Wyróżniamy dyslipidemię pierwotną, która jest skutkiem oddziaływania czynników środowiskowych (nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu)  i wtórną, która może występować w przebiegu innych chorób lub pod wpływem stosowania leków.

W celu diagnozy wykonuje się oznaczenie takich parametrów jak cholesterol całkowity (TC), cholesterol frakcji HDL (HDL-C) i trójglicerydy (TG) w surowicy lub osoczu pobranym po 12-14 godzinach od ostatniego posiłku.

Hipercholesterolemia to podwyższone normy stężenia cholesterolu w osoczu krwi. Nie jest to schorzenie, ale nieprawidłowość metaboliczna, która może towarzyszyć innym chorobom. Jest czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu chorób układu krążenia, jak choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar mózgu i inne.

Przyczyną hipercholesterolemii bywają genetyczne skłonności do nadprodukcji cholesterolu, częściej jednak jest ona konsekwencją diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe. Sprzyjają jej również: niedoczynność tarczycy, nieleczona cukrzyca lub niewydolność nerek.

Zaburzenie długo może nie dawać żadnych objawów, dostrzegamy je dopiero gdy rozwiną się choroby, których jedną z przyczyn jest hipercholesterolemia.

Choroba niedokrwienna serca jak sama nazwa wskazuje jest zespołem spowodowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego.  Objawy choroby takie jak ból za mostkiem (ustępujące po podaniu nitrogliceryny) ujawniają się w sytuacji większego zapotrzebowania na tlen, czyli np. podczas wysiłku fizycznego. Najczęstszym powodem występowania choroby jest miażdżyca naczyń wieńcowych. Konsekwencje nie leczonej choroby niedokrwiennej serca mogą być bardzo poważne, począwszy od dusznicy bolesnej, poprzez zawał mięśnia sercowego ze zgonem włącznie. Stąd niezwykle istotna jest profilaktyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca.

Choroba niedokrwienna serca dotyka najczęściej mężczyzn po 40 rż., oraz kobiet po 50 rż.