Ze względu na dynamiczny rozwój i nieustanną chęć poszerzania własnych doświadczeń zapraszamy do współpracy przy prowadzeniu badań klinicznych doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu :

  • neurologii,
  • ginekologii,
  • onkologii,
  • gastroenterologii,
  • pulmonologii,
  • okulistyki
  • deramtologii
  • oraz innych

Zapewniamy wsparcie profesjonalnego personelu koordynującego i administracyjnego, dostęp do badań z użyciem innowacyjnych terapii we wszystkich fazach projektów badawczych.