Olej palmowy i olej z ziaren palmowych są dziś na ustach wszystkich – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oba te surowce można znaleźć w składzie co drugiego produktu sprzedawanego w supermarketach – od pizzy poprzez margarynę aż po szampony i środki czyszczące. Globalne zużycie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wzrosło gwałtownie z poziomu około 4 milionów ton metrycznych pod koniec lat 70. ubiegłego wieku do około 70 milionów ton w ostatnim czasie. Jeśli kwestia ta nie zostanie potraktowana w sposób odpowiedzialny, uprawa palmy olejowej może doprowadzić do zniszczenia cennych lasów tropikalnych i torfowisk, zagrozić różnorodności biologicznej i wywołać konflikty społeczne. W BASF już od dawna kładziemy nacisk na zrównoważoną produkcję oleju palmowego i jego pochodnych, a w ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczące sukcesy na tym polu.

Odpowiedzialność społeczna

BASF ma znaczny udział w przemyśle produkującym olej palmowy. Wykorzystujemy ponad pół miliona ton metrycznych tego surowca. Używamy głównie oleju z ziaren palmowych i jego pochodnych. Wytwarzamy z nich składniki wykorzystywane w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących oraz artykułach spożywczych. Surowce pozyskiwane z palmy olejowej są niemal niezastąpione ze względu na swoje szczególne właściwości chemiczne.

Stosowanie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wiąże się jednak z ogromną odpowiedzialnością. Podzielamy obawy dotyczące oddziaływania upraw palmy olejowej na lasy tropikalne, cenne torfowiska, zwierzęta i społeczności lokalne. Właśnie dlatego już od wielu lat angażujemy się w zrównoważoną uprawę palmy olejowej.

 

Standardy chronią ludzi i środowisko

Jednym z najlepszych sposobów na budowanie zaufania do łańcucha dostaw jest certyfikacja. RSPO (Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego) liczy ponad 4 000 członków działających w różnych miejscach łańcucha dostaw. Dzięki temu organizacja ma mandat do certyfikacji zrównoważonego oleju palmowego. Firmy, które chcą uzyskać certyfikat RSPO, muszą spełnić określone kryteria środowiskowe i społeczne, które gwarantują uprawę oleju palmowego w sposób zrównoważony.

Najważniejsze podmioty w łańcuchu dostaw ustaliły cele dotyczące certyfikacji na najbliższych kilka lat. Jednak jak pokazują najnowsze raporty opracowane przez organizacje pozarządowe, branża nadal nie dotrzymuje swoich zobowiązań i ustalonych ram czasowych.

Dlaczego nie możemy sprawniej realizować przyjętych celów? W BASF już podjęliśmy decyzję. Czas na zmianę.

 

Aktywne podążanie w kierunku zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Aż 22 zakłady produkcyjne BASF na całym świecie pomyślnie przeszły procedurę certyfikacji zgodnie ze Standardem Certyfikacji Łańcucha Dostaw (SCCS) RSPO, a liczba ta stale rośnie. W 2018 roku wprowadziliśmy istotną modyfikację w asortymencie składników specjalistycznych. Oferujemy branży kosmetycznej około 330 składników na bazie oleju palmowego, które mają certyfikat produkcji zrównoważonej zgodnie z modelem łańcucha dostaw RSPO opartym na bilansie masy. Model ten promuje fizyczny przepływ surowców certyfikowanych w łańcuchu dostaw pochodnych produktów oleochemicznych. Po raz pierwszy na świecie modyfikacji poddano tak obszerne portfolio produktów o tak dużym stopniu złożoności.

Innym kamieniem milowym na drodze, jaką podąża branża kosmetyczna w kierunku wykorzystywaniu oleju palmowego ze źródeł zrównoważonych, jest niedawna decyzja RPSO o przyjęciu zobowiązania „No Deforestation” („Zatrzymać wylesianie”) ujętego w metodologii HCSA. HCSA jest pierwszą, zweryfikowaną w praktyce metodologią zawierającą rozróżnienie obszarów leśnych na te, które powinny być chronione lub odtwarzane oraz tereny zdegradowane, które można rozwijać. Celem jest zapobieganie procesowi wylesiania w regionach tropikalnych przy jednoczesnym poszanowaniu praw miejscowej ludności i zachowaniu jej źródeł utrzymania. Jako członek Grupy Sterującej HSCA od samego początku wspieramy i propagujemy podejście HCSA i jesteśmy dumni z przyjęcia tej metodologii przez RSPO w swoich zasadach i kryteriach.

To tylko kilka przykładów kompleksowego zobowiązania BASF dla sektora produkcji oleju palmowego, które obejmuje wszystkich członków łańcucha wartości – od plantatora do konsumenta końcowego. W 2015 roku zobowiązaliśmy się do realizacji 7 podstawowych celów i od tamtego czasu publikujemy roczne raporty na temat dokonywanych postępów. Choć osiągnęliśmy już znaczące sukcesy, nie zamierzamy spoczywać na laurach. Będziemy nadal dokładać starań, aby w przyszłości osiągnąć zrównoważoną produkcję oleju palmowego i jego pochodnych. Czas na zmianę!

 

Dowiedz się więcej na temat wyzwania dotyczącego oleju palmowego oraz działań podejmowanych przez BASF i inne podmioty w łańcuchu dostaw (informacje dostępne tylko w języku angielskim):

https://www1.basf.com/magazine/issue-7/article.the-palmoil-challenge.en.html

źródło: biotechnologia.pl