Firmy Takeda i enGene ogłosiły ustanowienie strategicznego sojuszu w celu odkrywania, opracowywania i wprowadzania na rynek nowych terapii przeznaczonych do leczenia chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem platformy wprowadzania genów „Gene Pill” firmy enGene.

W ramach tego strategicznego sojuszu wykorzystane zostanie doświadczenie firmy enGene oraz jej pozycja w kontekście własności intelektualnej w odniesieniu do wprowadzania genów terapeutycznych do komórek błony śluzowej jelita z wykorzystaniem opatentowanej przez tę firmę platformy wektora niewirusowego.

Zgodnie z warunkami umowy firma enGene opracuje maksymalnie dwa nieujawnione cele wybrane przez firmę Takeda, wykonując przedkliniczne badania mające na celu potwierdzenie koncepcji działania oraz umożliwiające złożenie wniosku o dopuszczenie nowego eksperymentalnego leku (IND). Na tym etapie firma Takeda będzie miała możliwość uzyskania wyłącznej licencji na globalne prawa do proponowanych produktów.

Po skorzystaniu z tej opcji firma Takeda będzie odpowiedzialna za wszystkie badania kliniczne oraz za wprowadzenie tych produktów do obrotu. Firma enGene otrzyma wstępne wynagrodzenie oraz refundację wszystkich kosztów badań i rozwoju poniesionych w trakcie opracowywania wybranych celów.

Ponadto firma enGene będzie miała prawo do uzyskania płatności za kluczowe etapy opracowania proponowanych produktów w miarę osiągania określonych etapów badań, działań klinicznych, rejestracyjnych i komercyjnych. Otrzyma też etapowe opłaty licencyjne od przyszłej sprzedaży netto produktów opracowanych w ramach współpracy. Innych szczegółów umowy nie ujawniono.

 

Źródło: rynekaptek.pl