Spośród 61 przedsiębiorstw branży produkcja leków, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator Polski 2015 uzyskało 11 firm, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła u nich minimum 5 mln zł. Na podium znalazły się: Sanofi – Aventis Sp. z o.o., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. i Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek – AM Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski od 2013 r. Przez cztery lata przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.

Na jego zlecenie w 2015 r. Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 61 takich przedsiębiorstw branży produkcja leków i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Spośród 61 przedsiębiorstw branży produkcja leków, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator Polski 2015 uzyskało 11 firm, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła u nich minimum 5 mln zł.

Na podium znalazły się: Sanofi – Aventis Sp. z o.o., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. i Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek – AM Sp. z o.o.

Wyróżnione firmy mają prawo posługiwać się tytułem Wielki Modernizator Polski 2015 bezterminowo i za darmo na wszystkich nośnikach informacji.

Wielcy Modernizatorzy Polski 2015 branży produkcja leków
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013 – 2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r. w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Sanofi – Aventis Sp. z o.o. Warszawa 31,9 1449,3 54,8
2 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Warszawa 31,8 310,6 -10,9
3 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek – AM Sp. z o.o. Zakroczym 23,6 203,4 -67,1
4 Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 16,6 268,7 -9,2
5 Celon Pharma S.A. Kiełpin 9,7 674,3 238,7
6 Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A. Wrocław 9,2 230,0 83,6
7 HERBAPOL Warszawa Sp. z o.o. Pruszków 8,1 68,4 40,0
8 Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 7,2 539,7 178,1
9 Phytopharm Klęka S.A. Nowe Miasto 7,0 57,6 50,4
10 Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy Warszawa 6,6 73,7 23,3
11 Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. Dywity 5,0 32,3 175,1

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 500 tys zł we wszystkich latach 2013-2014,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2013-2014,
4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach 2013-2014,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z: 17,7, a C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W marcu 2015 r. – C/Z: 22,7, a C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Źródło: businessnow.pl