Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu leku złożonego elbaswir + grazoprewir, przeznaczonego do leczenia przewlekłego zakażenia WZW C.

Nowy lek może być podawany z rybawiryną lub bez i stosowany w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego genotypem 1 lub 4 wirusa HCV u osób dorosłych. Lek stosowany jest raz na dobę doustnie.

W badaniach klinicznych z lekiem elbaswir + grazoprewir wzięło udział ok. 2 tysięcy pacjentów z całego świata, w tym z Polski. Badania obejmowały trudne populacje pacjentów (pacjenci z wyrównaną marskością wątroby oraz u których nie powiodło się wcześniejsze leczenie pegylowanym interferonem w skojarzeniu z rybawiryną, z użyciem inhibitora proteazy HCV lub bez).

W badaniach tych u pacjentów przewlekle zakażonych genotypem wirusa 1b, leczonych połączeniem elbaswir + grazoprewir przez 12 tygodni trwałą odpowiedź wirusologiczną (sustained virologic response, SVR) po 12 tygodniach od zakończenia terapii (SVR12 uznawaną za wyleczenie wirusologiczne na podstawie niewykrywalnego stężenia RNA HCV) uzyskano u 96 proc. (301/312). Spośród pacjentów przewlekle zakażonych genotypem 1a, wyleczenie uzyskano u 93 proc. (483/519) i 95 proc. (55/58) pacjentów leczonych badanym lekiem przez 12 tygodni lub badanym lekiem w skojarzeniu z rybawiryną przez 16 tygodni. Ponadto wyleczenie uzyskano u 94 proc. (61/65) i 100 proc. (8/8) pacjentów przewlekle zakażonych genotypem 4 HCV po zastosowaniu połaczeni aelbaswir + grazoprewir przez 12 tygodni lub jego skojarzenia z rybawiryną przez 16 tygodni.

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C stanowi poważny problem dla zdrowia publicznego. Wywołujący je wirus HCV jest przenoszony przez krew. Dotyczy ono przeszło 170 milionów ludzi na całym świecie, z czego 15 milionów żyje w Europie. Spośród sześciu genotypów HCV odpowiedzialnych za przewlekłe zakażenie w Europie najbardziej rozpowszechniony jest genotyp 1, odpowiadający za około 66 proc. wszystkich przypadków, przy czym w większości krajów europejskich najczęściej wykrywa się podtyp 1b genotypu 1. Coraz częściej w Europie wykrywa się zakażenia wirusem o genotypie 4.

– Pojawianie się nowych możliwości leczenia ma zawsze duże znaczenie dla pacjentów. Opierając się na osiągnięciach z ostatnich lat, organizacje pacjenckie na całym świecie działają na rzecz szerzenia wiedzy na temat przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i sposobów leczenia tej choroby. Obecność konkurencji przyczynia się do efektywnego dialogu i uświadamiania ludziom, że przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C można leczyć. Dzięki nowym terapiom więcej pacjentów zostanie wyleczonych i – miejmy nadzieję – opowie o tym innym, zachęcając ich do rozpoczęcia terapii – powiedziała Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i liderka Koalicji Hepatologicznej.

 

Źródło: medexpress.pl