Seniorzy uczestniczą w badaniach klinicznych – rocznie odnotowywanych jest ok. 300 wniosków o rozpoczęcie badań z udziałem osób w wieku powyżej 65 lat. Tak wynika z danych przekazanych we wtorek (26 maja) posłom przez resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia – na wniosek sejmowej komisji polityki senioralnej – przygotowało informację o „roli badań klinicznych w profilaktyce zdrowotnej osób starszych”.

Badaniem klinicznym, jak wskazało ministerstwo, jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych.

Celem badania może być także zidentyfikowanie działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych oraz śledzenie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Profilaktyka zdrowotna, to jak napisano w piśmie MZ, działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. „Trudno jest zatem powiązać te działania z prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych” – wskazano w dokumencie.

Oceniono w nim, że możliwe jest prowadzenie badań obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, niebędących badaniami klinicznymi, w zakresie trybu, warunków i jakości życia osób starszych w powiązaniu z profilaktyką zdrowotną, na które można pozyskiwać granty badawcze z różnych instytucji.

Resort zaznaczył, że abstrahując od tematyki profilaktyki zdrowotnej, należy zaznaczyć, że osoby starsze biorą udział w badaniach klinicznych produktów leczniczych, zarówno jako jedni z uczestników badań bez podziału na wiek, jak i w badaniach dedykowanych wyłącznie osobom starszym.

Liczba badań klinicznych w Polsce z udziałem osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) jest zróżnicowana w poszczególnych latach. W 2010 r. odnotowano 314 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego z ich udziałem, w 2011 r. – 345 wniosków, w 2012 r. – 334, w 2013 r. – 337, w 2014 r. – 318. W 2015 r. wpłynęło dotychczas 89 takich wniosków.

Liczba badań klinicznych w Polsce wyłącznie z udziałem osób powyżej 65 lat wynosiła: w 2010 r. – 2, w 2011 r. – 1, w 2012 r. – 1, w 2013 r. – 7, w 2014 r. – 2. W 2015 r. zgłoszono 4 wnioski.

Powyższe dane pochodzą z EudraCT – europejskiej bazy danych obejmującej wszystkie badania kliniczne (oceniające produkty lecznicze), które rozpoczęto po 1 maja 2004 r.

Źródło: rynekzdrowia.pl