MabionCD20 w badaniu prowadzonym z udziałem pacjentów cierpiących na chłoniaka nieziarniczego (NHL). Badania kliniczne I, II i III fazy nad MabionCD20 prowadzone były w ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Mabion jako pierwsza biotechnologiczna firma doprowadziła do takiej fazy badań nad nowym lekiem.

Mabion S.A. z sukcesem finalizuje kilkuletni program kliniczny i jest jedyną polską firmą, która samodzielnie doprowadziła lek biotechnologiczny do tej fazy rozwoju.

Wstępne wyniki badania potwierdziły równoważność leku polskiej spółki do leku referencyjnego w zakresie pierwszorzędowych punktów farmakokinetycznych w badaniu prowadzonym wśród pacjentów z chłoniakiem nieziarnicznym.

Czytaj dalej

Źródło: biotechnologia.pl