Stwardnienie rozsiane (SM) jest postępującą chorobą neurologiczną. Pierwsze objawy pojawiają się między 20. a 40. rokiem życia. W Polsce tą chorobą jest dotkniętych około 40 tys. osób. Najczęściej stosowana terapia (terapia farmakologiczna) ma na celu złagodzenie objawów choroby. Eksperymentalne metody stosowane są u pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Opracowana przez polskich naukowców innowacyjna metoda jest próbą eksperymentalnej terapii stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem komórek macierzystych chorego. Wyniki pierwszych długoletnich badań wykazały poprawę stanu zdrowia pacjentów po zastosowaniu terapii.

Stwardnienie rozsiane (SM) jest postępującą chorobą neurologiczną. Pierwsze objawy pojawiają się między 20. a 40. rokiem życia. W Polsce tą chorobą jest dotkniętych około 40 tys. osób. Najczęściej stosowana terapia (terapia farmakologiczna) ma na celu złagodzenie objawów choroby. Eksperymentalne metody stosowane są u pacjentów, u których standardowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Opracowana przez polskich naukowców innowacyjna metoda jest próbą eksperymentalnej terapii stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem komórek macierzystych chorego. Wyniki pierwszych długoletnich badań wykazały poprawę stanu zdrowia pacjentów po zastosowaniu terapii.

Firma Luna Laboratory Sp. z o. o., której własnością jest ta eksperymentalna terapia, posiada pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków. Obecnie firma ubiega się o zgodę Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie tej terapii.

W eksperymentalnej terapii stwardnienia rozsianego wykorzystywane są komórki macierzyste pacjenta. Komórki te izolowane są ze szpiku kostnego, poddawane selekcji i w odpowiednich proporcjach podawane pacjentowi. W odróżnieniu od innych metod, komórki te nie są namnażane w laboratorium.

Do tej pory terapii poddano czterech pacjentów z zaawansowaną postacią choroby (osoby z niewydolnością ruchową, zaburzeniami widzenia). Jednorazowe podanie komórek macierzystych pacjentom korzystnie wpłynęło na stan zdrowia pacjentów. Nastąpiła znacząca poprawa jakości życia. U jednej pacjentki w czasie terapii nastąpił rzut choroby, po którym pacjentka wróciła do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia.

Prof. Andrzej Klimek, neurolog, jeden z głównych badaczy projektu powiedział, że u wszystkich osób po 2-3 latach od podaniu komórek macierzystych nastąpiła znaczna poprawa w skali niepełnosprawności EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale). Badania rezonansem magnetycznym (MRI) mózgu wykazay zmniejszenie obszarów, w których doszło do uszkodzenia mieliny, czyli otoczki nerwów, która ulega degradacji w tej chorobie.

Wstępne obserwacje pacjentów nie wykazały wystąpienia efektów ubocznych terapii. Włączenie do projektu kolejnych pacjentów i ich stała obserwacja powinny pozwolić wysunąć jednoznaczne wnioski dotyczące skuteczności terapii.
źródło: biotechnologia.pl