Firma Roche ogłosiła długoterminowe dane z otwartych faz badań fazy III OPERA I, OPERA II i ORATORIO, które wykazały, że pacjenci nieprzerwanie leczeni okrelizumabem przez co najmniej sześć lat wykazywali zmniejszone ryzyko progresji niesprawności, zarówno w rzutowej postaci SM (RMS), jak i pierwotnie postępującej postaci SM (PPMS). Wyniki te sugerują, że wcześniejsze rozpoczęcie leczenia okrelizumabem zmniejszało ryzyko progresji niesprawności, a efekt ten utrzymywał się wraz z upływem czasu.

Podczas XXXV Kongresu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia Stwardnienia Rozsianego (ECTRIMS) w Sztokholmie ogłoszono również nowe dane dotyczące bezpieczeństwa leku. Pozostają one zgodne z korzystnym profilem bezpieczeństwa leku.

– Wpływ leków stosowanych w leczeniu SM na progresję – a nie tylko na rzuty choroby – jest bardzo ważny, aby zmniejszyć wpływ choroby na codzienne życie chorych na SM i ich rodzin. Dane dotyczące leku okrelizumab pochodzące z kongresu ECTRIMS podkreślają, że korzyści wynikające z opóźnienia i możliwego zapobiegania progresji niesprawności są większe, gdy leczenie jest stosowane wcześniej w przebiegu choroby zarówno w postaci rzutowej, jak i pierwotnie postępującej SM – mówi prof. Gavin Giovannoni, neurolog w Barts and the London School of Medicine and Dentistr.

Okrelizumab to pierwszy i jedyny lek dopuszczony do stosowania w leczeniu zarówno RMS, jak i PPMS. Preparat podaje się co sześć miesięcy. Doświadczenia z praktyki klinicznej szybko się zwiększają, a na całym świecie leczy się tym preparatem ponad 120 000 osób z SM. Okrelizumab jest dopuszczony do stosowania w 89 krajach w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej oraz w Australii, Szwajcarii i Unii Europejskiej.

źródło: biotechnologia