Zabiegi u czworga pacjentów przeprowadzono we wtorek i środę w Pracowni Elektrofizjologii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zabiegi przeztętniczej ablacji alkoholowej są uznaną i stosowaną od lat – także w Polsce – metodą leczenia chorych z kardiomiopatią przerostową. W przypadku zabiegów wykonanych w I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu nowatorstwo polega na tym, że zabiegi żylnej ablacji alkoholowej przeprowadzono u trojga pacjentów: dwóch kobiet i jednego mężczyzny z powodu uporczywej komorowej arytmii serca oraz trudnej lokalizacji tej arytmii w sercu”

Więcej na http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,460113,nowatorskie-zabiegi-zylnej-ablacji-alkoholowej-przeprowadzono-w-poznaniu.html