Nowy mechanizm powstawania chorób mitochondrialnych – czyli chorób genetycznych objawiających się zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego lub mięśni – odkryli badacze z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karthik Mohanraj i dr Michał Wasilewski z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów działającego przy Centrum Nowych Technologii UW to członkowie zespołu badawczego, który odkrył nieznany dotąd mechanizm powstawania chorób mitochondrialnych, dzięki czemu możliwe stało się zastosowanie nowych strategii leczenia. Wyniki badań naukowców zostały opublikowane na łamach czasopisma „EMBO Molecular Medicine” (DOI 10.15252/emmm.201809561).

O publikacji poinformowało PAP Biuro Prasowe UW.

Jak tłumaczą przedstawiciele uczelni, choroby mitochondrialne objawiają się zwykle zaburzeniami w funkcjonowaniu układu nerwowego lub mięśni. Wywoływane są przez zmiany genetyczne w obrębie komórek – a konkretnie w mitochondriach, które są częścią komórki odpowiedzialną za produkcję energii. Geny jądrowego DNA kodują większość białek niezbędnych do prawidłowej budowy i sprawnego funkcjonowania mitochondriów. Białka te powstają poza mitochondriami i są importowane do wnętrza wspomnianych organelli przez wyspecjalizowane mechanizmy transportujące.

Dr Mohanraj i dr Wasilewski przyjrzeli się importowi zmutowanych form białka COA7 zidentyfikowanych u pacjentów. COA7 pełni istotną rolę w powstawaniu maszynerii białkowych produkujących energię, tzw. kompleksów oddechowych. Badania były prowadzone we współpracy z uczonymi z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz uniwersytetów w Cambridge i Getyndze.

„Z naszych obserwacji wynika, że import zmutowanego białka COA7 zachodzi wolniej, niż białka zdrowego. W wyniku wolniejszego importu jest ono dłużej wystawione na działanie proteasomu – systemu niszczącego białka uszkodzone lub nieprawidłowo zlokalizowane. Prowadzi to do niemal zupełnego braku białek zmutowanych w komórkach pacjentów” – tłumaczy dr Wasilewski.

Naukowcy dowiedli, że proces ten można zahamować dzięki specyficznym inhibitorom proteasomu, czyli substancjom spowalniającym reakcje chemiczne. Prowadzi to nie tylko do powstrzymania degradacji zmutowanego białka COA7 – ale również częściowego przywrócenia funkcji mitochondriów.

Inhibitory proteasomu, takie jak bortezomib, są obecnie stosowane w leczeniu pewnych form nowotworów. Badacze twierdzą, że wiele chorób mitochondrialnych, które są związane ze znacznym ubytkiem zmutowanych białek w komórkach pacjentów, może wynikać z ich niewłaściwej lokalizacji i przedwczesnej degradacji poza mitochondriami. Odkrycie dokonane przez naukowców z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów CeNT UW daje podstawy do poszerzenia zastosowania leków przeciwnowotworowych, takich jak bortezomib, o leczenie chorób mitochondrialnych.

Odkrycie jest na drodze do uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej.

źródło: naukawpolsce