Wyniki badań przeprowadzonych przez DuPont Nutrition & Health, Uniwersytet Stanu Wirginia i 4Pharma Ltd wskazują, że mikrobiom jamy nosowej może mieć wpływ na miano wirusa, wrodzoną reakcję obronną organizmu oraz objawy przy zainfekowaniu rinowirusem.

Zespoły badawcze DuPont Microbiome Venture i Global Health & Nutrition wspólnie z Uniwersytetem Stanu Wirginia oraz 4Pharma Ltd przeprowadziły badanie dotyczące odpowiedzi organizmu na zakażenie rinowirusem. Celem było zrozumienie roli mikrobiomu jamy nosowej i jego związku z odpowiedzią organizmu na stan zapalny, mianem wirusa oraz wagą symptomów. Podczas badania mikrobiom jamy nosowej był opisywany u zdrowego dorosłego uczestnika testów przed zakażeniem wirusem wywołującym przeziębienie. Zespołowi badawczemu na podstawie pobranych próbek udało się określić bazowy skład mikrobiomu jamy nosowej. Wyróżniono sześć typów, nazwanych zgodnie z dominującym w każdym z nich szczepem bakterii: Staphylococcus, Corynebacterium/Alloiococcus, Moraxella, Haemophilus, Pseudomonadaceae/Mieszany i Mieszany. Dzięki temu, każda badana osoba przed badaniem została sklasyfikowana ze względu na typ mikrobiomu jamy nosowej.

Najczęściej występującymi typami mikrobiomu jamy nosowej były: Staphyloccocus, Corynebacterium/Alloiococcus, Moraxella i Pseudomonadaceae/Mieszany. Powyższe typy zostały wykorzystane do porównania różnic w przebiegu infekcji oraz natężenia objawów przeziębienia. Badacze zbierali wymaz z nosa w trakcie przebiegu infekcji i analizowali markery stanu zapalnego oraz miano wirusa. W każdym typie mikrobiomu jamy nosowej wystąpiła inna reakcja na stan zapalny oraz inne miano wirusa. U osób z typami StaphyloccocusCorynebacterium/Alloiococcus zaobserwowano słabsze reakcje zapalne, natomiast u osób z typem Pseudomonadaceae/Mieszany niższe niż u innych miano wirusa.

Wyniki te sugerują, że mikrobiom jamy nosowej wpływa na reakcję organizmu na zakażenie rinowirusem. Co ważne, zmiany w reakcji można było zaobserwować także w objawach przeziębienia. Wyniki badania wskazują na to, że mikrobiom jamy nosowej ma wpływ na rodzaj reakcji obronnej, miano wirusa oraz objawy przeziębienia u zdrowych pod innymi względami dorosłych.

Aby w pełni określić możliwości, jakie zmiany w mikrobiomie jamy nosowej mogą stworzyć w leczeniu przeziębienia, konieczne są dalsze badania. Jednak, zgodnie z przedstawionymi wynikami, modyfikacja mikrobiomu jamy nosowej może dać pozytywne efekty w leczeniu wywołanych przez rinowirusy chorób, a także innych infekcji wirusowych. Zespół DuPont Microbiome Venture będzie kontynuował prace wraz z partnerami zewnętrznymi, aby pogłębić wiedzę na temat ważnych mikrobiomów w organizmie człowieka, a także zapewnić praktyczne, bazujące na wynikach badań rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na zdrowie mieszkańców globu.

Rinowirusy są główną przyczyną przeziębienia oraz związanych z nim objawów. Co roku dochodzi do miliardów infekcji spowodowanych, co niekorzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Z dostępnej literatury naukowej można dowiedzieć się, że zmiany w mikrobiomie jamy nosowej w trakcie infekcji, a także powiązania pomiędzy profilem drobnoustrojowym i właściwościami klinicznymi, można wykryć poprzez scharakteryzowanie mikrobiomu jamy nosowo-gardłowej.

Wyniki badania zostały opublikowane w serwisie Scientific Reports. 

źródło: biotechnologia.pl