Spółka prowadzi obecnie badanie kliniczne leku MabionCD20 w dwóch wskazaniach: RZS i chłoniaku. W badaniu RZS procedurą badania klinicznego zostało już objętych 887 pacjentów, a w chłoniaku 38. Oznacza to, że Spółka realizuje przyjęty na początku roku harmonogram programu klinicznego.

Badanie na ostatniej prostej

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Mabion S.A.: Konsekwentnie realizujemy aktualnie przyjęty plan prac. Oczywiście mamy świadomość, że badanie kliniczne jest to proces, który rządzi się swoją dynamiką i jest uzależniony od wielu zmiennych. Rozszerzenie współpracy z ośrodkami polskimi i ukraińskimi umożliwiło satysfakcjonujący nas postęp w rekrutacji pacjentów w obu badaniach

Zakładając, że będzie on kontynuowany, wysoce prawdopodobne jest, że ostatni pacjent do badania w RZS zostanie zrekrutowany do połowy lipca br., a ostatni pacjent do badania w chłoniaku powinien być zrekrutowany do końca września br .

Partnering

Mabion S.A. zamierza zarejestrować MabionCD20 na wszystkich rynkach światowych, na których sprzedawane są leki referencyjne. Całość produkcji będzie zlokalizowana w Polsce w zakładach spółki w Konstantynowie Łódzkim, a sprzedaż leku prowadzona przez zagranicznych partnerów. Spółka kontynuuje rozmowy partneringowe, których celem jest pozyskanie dla MabionCD20 najlepszego partnera lub partnerów, umożliwienie skutecznej realizacji wymagań związanych z kamieniami milowymi, a także zapewnienie najlepszych warunków sprzedaży leku. Artur Chabowski, członek Zarządu Mabion S.A.: W tym obszarze również konsekwentnie realizujemy scenariusz przyjęty na początku roku.

Prowadzimy zaawansowane rozmowy z trzema potencjalnymi partnerami do sprzedaży i dystrybucji MabionCD20 na terenie Unii Europejskiej. W lipcu 2016 r. planujemy uzgodnienie najważniejszych warunków współpracy i następnie negocjacje ostatecznej treści umowy.

Mabion S.A. to czołowa polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych.
 

Żródło: biznes.interia.pl