Pacjenci, których nerki nie funkcjonują prawidłowo z wielu powodów są wyjątkowo trudni do leczenia – informuje „JAMA Network Open”.

Przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców retrospektywne badanie kohortowe obejmujące 2,5 miliona osób oceniało złożoność leczenia pacjentów, którymi zajmują się lekarze poszczególnych specjalności. Najbardziej skomplikowani w leczeniu okazali się pacjenci nefrologów – lekarzy zajmujących się nerkami.

W badaniu stopień skomplikowania choroby definiowano za pomocą dziewięciu wskaźników: liczby chorób współistniejących, obecności choroby psychicznej, liczby specjalności zaangażowanych lekarzy, liczby zaangażowanych lekarzy, liczby przepisanych leków, liczby wizyt na oddziałach ratunkowych, odsetka niekorzystnych wyników klinicznych (śmierć, hospitalizacja), ryzyka konieczności długoterminowej opieki, oraz ryzyka śmierci ze względu na wszystkie przyczyny. W ciągu jednego roku obserwacji zmarło 21 792 pacjentów (0,8 proc.), a 219 920 (8 proc.) było hospitalizowanych.

Jak wykazało badanie, pacjenci z chorymi nerkami mieli najwięcej współistniejących chorób, przyjmowali najwięcej leków, najczęściej wymagali długoterminowej opieki i byli najbardziej zagrożeni zgonem. Pod względem liczby zaangażowanych lekarzy oraz ich specjalności jak również przeciętnej długotrwałości pobytu w szpitalu ustępowali tylko chorym zakaźnie.

Autorzy badania wskazują, że nakłady finansowe na placówki opieki zdrowotnej często opierają się na liczbie pacjentów, a nie na złożoności ich leczenia. Ich zdaniem, decydenci powinni bardziej uwzględniać złożoność leczenia i więcej inwestować w leczenie wrażliwych pacjentów. Problemem jest nie tylko niedobór pieniędzy na leczenie i infrastrukturę, ale także wizerunek i reputacja nefrologii oraz świadomość społeczna na temat chorób nerek, a zwłaszcza zapobiegania przewlekłej chorobie nerek.

Jak komentuje przewodniczący European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) prof. Carmine Zoccali, pacjenci nefrologiczni są bardzo wrażliwi i wymagają szczególnej opieki, jednak w wielu europejskich systemach opieki zdrowotnej nefrologia jest zaniedbaną dyscypliną. Według ERA-EDTA nadszedł czas na lepsze finansowanie nefrologii, a także zwiększenie wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości na temat chorób nerek w populacji. (PAP)

źródło: zdrowiewpolsce