European Medicines Agency opublikowała raport, z którego wynika, że zarejestrowane w wielu krajach leki zawierające kwasy omega-3 nie wykazują skuteczności terapeutycznej w przypadku pacjentów po zawale serca we wtórnej profilaktyce. Kwasy tłuszczowe omega-3 są składnikami popularnych suplementów diety stosowanych w Polsce. Częstym celem takiej suplementacji jest profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Najnowszy raport EMA sugeruje brak skuteczności wspomnianych preparatów w tym aspekcie.

Leki zawierające połączenie estru etylowego kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz kwasu dokozaheksaenowego (DHA) zostały wprowadzone do lecznictwa w niektórych europejskich państwach w 2000 roku. Takie połączenie kwasów omega-3 było stosowane w dawce 1 grama dziennie u pacjentów po zawale serca w skojarzeniu z innymi lekami. W momencie wydania pozwolenia na wypuszczenie preparatu na rynek European Medicines Agency uznała, że EPA w połączeniu z DHA wykazuje korzystne działanie terapeutyczne w przypadku poważnych problemów sercowo-naczyniowych.

W nowym raporcie opublikowanym w marcu 2019 r. EMA stwierdza, że w świetle zebranych przez lata danych, nie ma podstaw do stosowania kwasów omega-3 we wtórnej profilaktyce zawałów. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków ocenił, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących na skuteczność terapeutyczną zarejestrowanych w 2000 roku leków.

Decyzja została podjęta po zasięgnięciu dodatkowej opinii ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie. Dla podjętych kroków znaczenie miały niedawno przeprowadzone randomizowane testy kliniczne, badania retrospektywne oraz metaanaliza. EMA zaznacza jednocześnie, że nie istnieją żadne uzasadnione obawy związane z bezpieczeństwem stosowania leków zawierających kwasy omega-3. Zgodnie z nowym raportem EMA, leki zawierające kwasy omega-3 mogą być jednak stosowane w celu obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi, gdyż w tym aspekcie wykazują udowodnione działanie terapeutyczne.

Europejska Agencja Leków zaleca pacjentom, którzy przyjmowali kwasy omega-3 w celu wtórnej profilaktyki zawału serca, konsultacje z lekarzem w celu znalezienia innej drogi terapii. Jeżeli leki te są przyjmowane w celu obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi, wskazane jest kontynuowanie leczenia.

Raport EMA nie jest jedynym źródłem wskazującym na brak skuteczności kwasów tłuszczowych omega-3 w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. W amerykańskim „Annals of Internal Medicine” ukazał się przegląd „Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map”. Artykuł ten oceniał skuteczność stosowania witamin i suplementów w aspekcie profilaktyki chorób krążeniowych oraz wpływu na ogólną śmiertelność. Analiza była oparta na kompleksowych i randomizowanych badaniach. Wyniki wskazywały na to, że kwasy tłuszczowe omega-3 stosowane jako suplementacja są nieskuteczne w zapobieganiu zawałom oraz chorobom serca.

źródło: biotechnologia.pl