Firma GeNeuro informuje o rozpoczęciu kolejnej fazy badania skuteczności i bezpieczeństwa preparatu GNbAC1 w stwardnieniu rozsianym, który może się przyczynić do znacznego postępu w leczeniu choroby.

Firma GeNeuro SA, będąca pionierem w dziedzinie nowatorskich terapii schorzeń neurologicznych i autoimmunologicznych, poinformowała o planowym rozpoczęciu badania fazy IIb o nazwie CHANGE-MS, dotyczącego zastosowania przeciwciała GNbAC1, będącego wiodącym osiągnięciem tej firmy, w leczeniu nawracająco-ustępującej postaci stwardnienia rozsianego (RRMS). Do badania zostanie włączonych 260 chorych z 68 ośrodków klinicznych w krajach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Wstępne wyniki mają być znane pod koniec 2017 roku.

Celem badania fazy IIb jest potwierdzenie korzyści klinicznych ze stosowania GNbAC1 u chorych z nawracająco-ustępującą postacią stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplet – SM). Preparat neutralizuje białko MSRV-Env, które jest potencjalnie kluczowym czynnikiem w przebiegu procesu zapalnego i neurodegeneracyjnego w SM. Skuteczność preparatu będzie oceniana na podstawie obrazów mózgu z rezonansu magnetycznego. Wstępną analizę punktu końcowego przewidziano po upływie sześciu miesięcy, z planowanym przedłużeniem okresu obserwacji o kolejne pół roku. Poprzez zastosowanie preparatu oddziałującego na białko MSRV-Env, GeNeuro zamierza zapewnić pacjentom bezpieczną i skuteczną terapię zarówno nawracająco-ustępującej jak i postępującej postaci choroby, bez osłabiania ich układu odpornościowego.

– Skorzystanie z opcji nabycia akcji potwierdza, że firma Servier jest zdecydowana kontynuować długofalową współpracę z GeNeuro nad rozwojem GNbAC1. To także odzwierciedlenie doskonałych kontaktów z naszym partnerem, które innowacyjnej firmie biotechnologicznej, takiej jak nasza, zapewniają rzeczywistą synergię – stwierdził Jesús Martin-Garcia, prezes firmy GeNeuro.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z zacieśnienia związków z GeNeuro na nowym etapie rozwoju preparatu GNbAC1, który może się okazać przełomem w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane. Między obiema firmami panuje pełna zgodność w dążeniu do tego celu – zaznaczył Olivier Laureau, prezes firmy Servier. – Chcemy nadal uczestniczyć w prowadzonych pracach, zgodnie z misją Servier.

– Servier chce dostarczać pacjentom innowacyjne terapie odpowiadające na niezaspokojone potrzeby zdrowotne w zakresie leczenia poważnych chorób – dodał Christian de Bodinat, dyrektor ds. innowacji klinicznych w neuropsychiatrii w firmie Servier. – To badanie fazy IIb pozwoli ocenić zarówno skuteczność jak i bezpieczeństwo tej nowej metody wpływania na przebieg choroby, która potencjalnie może się przyczynić do znacznego postępu w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Wraz z rozpoczęciem fazy IIb, firma Servier, partner GeNeuro w rozwoju nowych leków, skorzystała z przewidzianej w umowie z listopada 2014 roku opcji inwestycyjnej i została akcjonariuszem mniejszościowym GeNeuro, nabywając akcje od obecnego akcjonariusza Eclosion2. Zgodnie z postanowieniami umowy o partnerstwie, po zakończeniu badania fazy IIb, GeNeuro otrzyma od Servier kwotę 40 mln USD (37,5 mln EUR). Ponadto, w przypadku skorzystania z opcji zawarcia umowy licencyjnej, firma Servier zobowiązała się sfinansować globalny program badań klinicznych fazy III i zapłacić GeNeuro dalsze 355 mln USD (325 mln EUR) z tytułu realizacji kolejnych etapów rozwoju i komercjalizacji oraz prowizji od przyszłych przychodów ze sprzedaży.

Informacje o firmie GeNeuro i opracowanej przez nią technologii

Firma GeNeuro została założona w 2006 roku jako filia francuskiego Instytutu Mérieux przez Eclosion, podmiot będący akceleratorem spółek biomedycznych. GeNeuro zajmuje się rozwojem pierwszych w swojej klasie leków na choroby związane z ekspresją białek patogennych, które pochodzą z ludzkich retrowirusów endogennych (HERV). Preparat GNbAC1, wiodący produkt firmy, to przeciwciało terapeutyczne, które oddziałuje na białko MSRV-Env, podlegające ekspresji od początku zmian występujących w stwardnieniu rozsianym. Wykazano, że białko to ma działanie prozapalne oraz hamuje proces remielinizacji, a więc odpowiada za dwa podstawowe czynniki powodujące postęp choroby.

Retrowirus związany ze stwardnieniem rozsianym (MSRV) pozostaje normalnie nieaktywny w genomie człowieka, ale może ulec aktywacji wskutek zakażenia wirusowego bądź innych czynników. Dochodzi wówczas do ekspresji białka patogennego MSRV-Env. Powyższy mechanizm – stanowiący ogniwo pośrednie pomiędzy obserwowanym związkiem infekcji wirusowych z początkiem choroby a ekspresją czynnika patogennego (tj. białka MSRV-Env) – pozwala wyjaśnić znaczenie stanów zapalnych i demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.

Oddziałując na potencjalnie kluczowy czynnik we wszystkich postaciach SM, który powoduje nasilenie zarówno procesów zapalnych jak i neurodegeneracyjnych, GeNeuro chce zapewnić pacjentom bezpieczną i długoterminową terapię, która może ograniczać lub hamować postęp choroby. Jest to pierwszy preparat, który oddziałuje na potencjalną przyczynę stwardnienia rozsianego, co może radykalnie zmienić schemat leczenia pacjentów z tym schorzeniem.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.geneuro.com

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 400 osób w 146 krajach świata. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne, reumatyczne i nowotworowe. W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro, z czego 28% zostało zainwestowane w badania naukowe.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com, w filmie „Servier’s research in neurosciences” oraz na blogu korporacyjnym Servier (gdzie podano szczegółowe informacje o projekcie GNbAC1).

Źródło: kierunekfarmacja.pl