Obecne ramy prawne, jak również nastawienie interesariuszy do leków biopodobnych, są bardzo niejednolite i charakteryzują się różnym poziomem zaangażowania. Przykładem skutecznego wdrażania działań w tym zakresie są Niemcy – wynika z raportu IMS Health.

Potencjalne oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej w krajach EU oraz USA, wynikające z zastosowania leków biopodobnych w ośmiu istotnych cząsteczkach biologicznych, mogą w ciągu najbliższych pięciu lat wynieść łącznie 100 mld euro.

Perspektywa wprowadzenia tańszych leków biopodobnych otwiera nowe możliwości
w ochronie zdrowia, m.in. związane z zapewnieniem dostępu do leczenia większej liczbie pacjentów czy uwolnieniem środków finansowych na inwestycje w nowych obszarach terapeutycznych.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez IMS Institute for Healthcare Informatics – „Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines”, wartość globalnego rynku leków biologicznych w 2020 roku, liczona w cenach producenta netto, może osiągnąć 390 mld dolarów. Oznacza to, że w ujęciu wartościowym rynek ten będzie stanowić 28% globalnego rynku leków.

W ciągu ostatniej dekady do sprzedaży zostało wprowadzonych ponad 80 substancji biologicznych. Zarówno obecny, jak również przewidywany rozwój rynku leków biologicznych niesie nowe wyzwania, m.in. potrzebę zapewnienia dostępności do leczenia w warunkach ograniczonych możliwości finansowych.

Dzisiaj – 10 lat po zarejestrowaniu i dopuszczeniu do sprzedaży pierwszego leku biopodobnego – w pewnej, chociaż na razie ograniczonej skali, cel ten jest realizowany przy współudziale leków biopodobnych.

Począwszy od roku 2015, w ciągu kolejnych 5 lat spodziewana jest utrata ochrony patentowej dla ośmiu wiodących pod względem wartości sprzedaży leków biologicznych. W okresie 12 miesięcy, licząc wstecz od września 2015 roku, substancje te wygenerowały na rynkach UE i USA sprzedaż
w wysokości 43,3 mld euro.

Prognozowana, łączna wartość sprzedaży tych substancji, przy założeniu braku utraty ochrony patentowej w latach 2016 – 2020, mogłaby wynieść 246 mld euro.

Natomiast, otwarcie wymienionych rynków na leki biopodobne może przynieść w analizowanym okresie od 49 do blisko 100 mld euro potencjalnych oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej. Rzeczywista redukcja kosztów leczenia będzie jednak zależna od polityki wdrażania i tempa rozwoju leków biopodobnych w poszczególnych krajach.

Obecne ramy prawne, jak również nastawienie interesariuszy są bardzo niejednolite i charakteryzują się różnym poziomem zaangażowania zarówno po stronie pacjentów, lekarzy, jak i płatników. Wydaje się, że niezbędne jest wypracowanie zrównoważonego podejścia do wszystkich uczestników rynku, a także zbudowanie społecznego zaufania do stosowania leków biopodobnych. Przykładem skutecznego wdrożenia działań są Niemcy, gdzie dzięki wsparciu ze strony systemu ochrony zdrowia i implementacji wytycznych do stosowania leków biopodobnych, udaje się skutecznie stymulować rozwój rynku leków biopodobnych.

Według autorów raportu, leki biopodobne mogą poprawić dostęp zarówno pacjentów, jak i lekarzy do zaawansowanych metod leczenia oraz zmniejszyć presję wywieraną na płatnika, związaną z rosnącymi kosztami leczenia. Jednakże, osiągnięcie korzyści z rozwoju rynku leków biopodobnych wymaga znalezienia równowagi pomiędzy kontrolą cen a zapewnieniem konkurencyjności rynku.

 

Źródło: rynekaptek.pl