Helix BioPharma, kanadyjska spółka biofarmaceutyczna, poinformowała o zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący ds. Badań rozpoczęcia II fazy badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce.

W II fazie badań czterdziestu pięciu pacjentów zostanie objętych badaniem metodą próby otwartej bez randomizacji zaprojektowanym w celu wykonania wstępnej oceny skuteczności L-DOS47 w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym niepłaskonabłonkowym rakiem płuc (NDRP).

Zasady podejmowania decyzji oraz strategii rekrutacji opierają się na optymalnym systemie dwustopniowym. Siedemnastu ocenianych pacjentów zostanie zarejestrowanych w pierwszym etapie II fazy badania. Jeśli spośród tych siedemnastu pacjentów zostanie co najmniej jedna odpowiedź, do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych kolejnych dwudziestu dwóch pacjentów.

Helix BioPharma prowadzi badania kliniczne w Polsce od 2012 r. Przeprowadzane są one w pięciu ośrodkach naukowych w celu oceny bezpieczeństwa (faza I), a następnie skuteczności (faza II od kwietnia 2016) kandydatów na lek.

 

Źródło: rynekaptek.pl