Naukowcy z Rockefeller University odkryli nową rodzinę antybiotyków – malacydyny. Wykryte w próbkach gleby antybiotyki mają szansę okazać się pomocne w zwalczaniu trudnych do leczenia infekcji powodowanych przez lekooporne bakterie, w tym metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego (MRSA).

Niestety, nowa rodzina antybiotyków jest skuteczna jedynie przeciw bakteriom Gram-dodatnim – spektrum ich działania nie obejmuje bakterii Gram-ujemnych.