Gdańscy naukowcy wynaleźli silikonowy opatrunek zawierający suchy wyciąg z cebuli i heparynę drobnocząsteczkową. Opracowany preparat ma nie tylko wspomagać leczenie keloidów, blizn hipertroficznych lub po oparzeniach, ale przede wszystkim działać profilaktycznie przeciwko nadmiernej proliferacji komórek fibroblastów występującej podczas procesu bliznowacenia. Aktualnie prowadzone są działania służące komercjalizacji wynalazku.