Ozon, to gaz występujący w przyrodzie w atmosferze ziemskiej na wysokości od 17 do 35 km. Jest odmianą alotropową tlenu, powstającą podczas wyładowań atmosferycznych w czasie burz. Dzięki niemu, na ziemię nie dociera szkodliwe promieniowanie kosmiczne. Stosowany jest w ozonoterapii. Jest drugim co do mocy działania sterylizatorem znanym człowiekowi. Potrafi zniszczyć bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy. Czy warto zatem jest dodawać ozon do kosmetyków?

Właściwości fizykochemiczne ozonu

Ozon O3, zawiera 3 atomu tlenu. W warunkach normalnych jest niebieskim, niepalnym gazem, o gęstości większej od gęstości powietrza. Podtrzymuje proces palenia. W temperaturze -193°C do -111°C jest fioletową cieczą. Może występować w dwóch stanach elektronowych tj. tripletowym i singletowym. Posiada silne właściwości aseptyczne i toksyczne. Pełni ważną rolę w pochłanianiu promieniowania UV dochodzącego ze Słońca do Ziemi. Tworzy się podczas wyładowań elektrycznych np. podczas burzy. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest jednak nietrwały termicznie i rozpada się do tlenu już w temperaturze pokojowej. Jest silnym utleniaczem.

Czytaj dalej

Źródło: biotechnologia.pl