Dane statystyczne mówią, że w Polsce dziś co piąta para cierpi na niepłodność i wymaga leczenia. W związku z ciągle rosnącą bezpłodnością u ludzi, prowadzone na całym świecie badania w tym zakresie rozwijają się niezwykle dynamicznie. Niedawno opublikowane wyniki pracy zespołu naukowców z Uniwersytetu w Kioto w Japonii wyjaśniają, w jaki sposób byli oni w stanie stworzyć niedojrzałe, ludzkie komórki jajowe z wyizolowanych komórek krwi.

Ludzkie komórki krwi zostały użyte do stworzenia indukowanych pluripotencjalnych (iPS) komórek macierzystych, które mogą stać się dowolnym typem komórki – od komórek krwi, do hepatocytów czy osteocytów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kioto inkubowali komórki w niewielkich, sztucznych jajnikach stworzonych z zarodkowych komórek mysich przez okres czterech miesięcy, a pod koniec czasu testowego rozwinęły się one w oogonium. Komórki okazały się być jeszcze zbyt niedojrzałe, aby doszło do zapłodnienia. Naukowcy twierdzą jednak, że „to kwestia czasu”, kiedy uda się wytworzyć w pełni dojrzałą, wyprodukowaną laboratoryjnie komórkę jajową zdolną do zapłodnienia, z której rozwinie się prawidłowy zarodek.

W historii badań nad wytworzeniem komórek jajowych w warunkach laboratoryjnych znane są również inne próby. Eksperci z tego samego uniwersytetu kilka lat wcześniej przeprowadzili eksperyment, wykorzystując komórki skóry myszy, które odpowiednio zmodyfikowane, przekształciły się w komórki jajowe. Po udanym zapłodnieniu doszło do rozwinięcia się płodów, a z nich młodych myszy, które były zdolne do reprodukcji.

Inne badania nad stworzeniem ludzkiej komórki jajowej zostały przeprowadzone przez naukowców w Edynburgu. W tym celu wykorzystano próbki tkanki z jajnika, które zostały pobrane od dziesięciu kobiet w czasie zabiegów cięcia cesarskiego. Pobrane próbki umieszczono w specjalnych inkubatorach, w których stworzono ściśle kontrolowane warunki do ich rozwoju (odpowiadające warunkom naturalnym w organizmie). Po pewnym czasie wykształciły się z nich pęcherzyki jajnikowe, w których znajdowały się oocyty. Te następnie zaczęły wytwarzać komórki jajowe zdolne do zapłodnienia. Ta technika hodowania komórek jajowych wymaga jednak udoskonalenia, gdyż jest bardzo nieefektywna – jedynie 10% komórek jajowych osiąga odpowiednią dojrzałość. Komórki nie zostały też nigdy zapłodnione.

Pozytywne wyniki badań są ogromnym krokiem w rozwoju sztucznych metod zapładniania i dają nadzieję wielu bezpłodnym ludziom na całym świecie. Nasuwa się jednak wiele wątpliwości wynikających z łatwego dostępu do komórek krwi czy skóry, a tym samym kradzieży DNA, choć dzisiaj takie sytuacje nie są jeszcze realne. Obecne, sztucznie uzyskane przez naukowców komórki jajowe są zbyt niedojrzałe, aby mogły rozwinąć się w zarodek, a następnie dziecko.

źródło: biotechnologia.pl