Czas alergii zbiera żniwo ale jak ma się stosunek kwasu foliowego do alergii? Poczytajmy.
Badania prezentowane w 2018 Amerykańskiej Akademii Alergologii, Astmy i Immunologii (AAAAI) oraz Wspólnego Kongresu Organizacji Alergii Światowej (WAO) sugerują, że niezmetabolizowane poziomy kwasu foliowego przy urodzeniu są związane ze zwiększonym ryzykiem alergii pokarmowej u dzieci.

Badania prezentowane w 2018 Amerykańskiej Akademii Alergologii, Astmy i Immunologii (AAAAI) oraz Wspólnego Kongresu Organizacji Alergii Światowej (WAO) sugerują, że niezmetabolizowane poziomy kwasu foliowego przy urodzeniu są związane ze zwiększonym ryzykiem alergii pokarmowej u dzieci.

W badaniu kontroli zagnieżdżonych przypadków przeprowadzonym w Boston Birth Cohort naukowcy odkryli, że wyższy poziom niemetabolizowanego kwasu foliowego mierzony przy urodzeniu był związany z rozwojem alergii pokarmowej.
Podzbiór dzieci w kohorcie badano przy urodzeniu i wczesnym etapie życia pod kątem poziomu niezmetabolizowanego kwasu foliowego i głównego metabolitu folianu zaangażowanego w procesy biochemiczne w organizmie,
5-metylotetrahydrofolianu (5-MTHF). Dieta, historia kliniczna i swoiste IgE dla zwykłych alergenów pokarmowych były również oceniane we wczesnym okresie życia. Spośród 1394 dzieci włączonych do tego badania 507 miało uczulenie na pokarm, a 78 miało alergię pokarmową.
Autorzy podejrzewają, że zwiększony poziom niemetabolizowanego kwasu foliowego może być spowodowany zwiększoną ekspozycją na syntetyczny kwas foliowy w tkance macicy lub ukrytych różnicach genetycznych.

“Konieczne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy matki powinny rozważyć spożywanie różnych źródeł kwasu foliowego, takich jak liściaste zielone warzywa, owoce cytrusowe, fasola lub soczewica zamiast syntetycznych form kwasu foliowego” – powiedziała autor Corinne Keet, MD, MS, PhD.
Całkowity folian, poziomy 5-MTHF i niemetabolizowane stężenia kwasu foliowego we wczesnym dzieciństwie nie wiązały się z alergią pokarmową. Związek między niemetabolizowanym kwasem foliowym i alergią pokarmową wydaje się być obecny dopiero przy urodzeniu.

źródło: szaregeny.pl