Ostatnio zostały przeprowadzone badania kliniczne dotyczące działania inteligentnego bandaża, który zmienia kolor po wykryciu infekcji. Badania rozpoczęto w czterech szpitalach w Wielkiej Brytanii, używając do tego celu próbki z oparzeń pacjentów.  

Technologia ta, opracowana na Uniwersytecie w Bath, ma potencjał, aby wykryć zakażenie wcześniej, umożliwiających poprawę leczenia oparzeń pacjentów, jak również prowadzić może do ograniczenia stosowania antybiotyków, pomagając zwalczać zagrożenie jakie niosą bakterie lekooporne.

Angielskie szpitale utworzyły wymazy i opatrunki pochodzące z setek poparzonych pacjentów, które zostały przekazane do celów badawczych w badaniach laboratoryjnych na Uniwersytecie w Bath.

Te badania miały na celu zbadanie tego, jak wrażliwe na infekcje są bandaże i jak konkretnie reagują one na infekcje. Próbki są później również poddawane badaniom przez naukowców z Uniwersytetu w angielskim mieście Brighton, którzy  prowadzili badania dotyczące poszukiwania danych genomu wywołujących zakażenia bakteryjne.

Rana wywołana poparzeniem objawia się oznakami powszechnymi zakażeniom, ale prawdziwa infekcja występuje rzadko. Zmiana koloru bandażu jest wczesnym znakiem ostrzegawczym o tym, że zakażenie się rozwija. Dzięki wczesnemu wykryciu, możliwe jest lepsze i szybsze wyleczenie pacjenta.

Ponadto zapobiegają one wykonywaniu niepotrzebnych badań na infekcje. Obecnie stosowane metody diagnostyczne trwają do 48 godzin,  wymagają usuwania opatrunków i są bolesne dla pacjenta oraz mogą powodować powolne gojenie i bliznowacenie.

Obecnie w przypadku podejrzenia infekcji często przepisywana jest terapia antybiotykami. Bandaż zmieniający kolor zlikwidowałby tę potrzebę dzięki temu, iż może pomóc z problemem bakterii opornych na antybiotyki.

„Wierzymy, że nasze opatrunki mają ogromny potencjał do poprawy wyników wśród pacjentów oraz w celu zmniejszenia niepotrzebnego stosowania antybiotyków” – powiedział profesor Toby Jenkins, główmy autor badania.

„Badania te są bardzo ekscytujące i są niezbędnym krokiem w kierunku wprowadzenia bandaży do szpitali, aby pomóc w leczeniu ludzi, co pozwala nam dowiedzieć się dokładnie, jak bandaże pracują z wykorzystaniem rzeczywistych próbek pacjentów. Mamy nadzieję, że tak dużo ludzi, jak to tylko możliwe zgodzi się wziąć udział w badaniu , które jest całkowicie nieinwazyjne” – dodaje profesor.

„Korzystanie z próbek od pacjentów do badania zdolności opatrunku do wykrywania infekcji pomoże nam postawić kolejny krok do wprowadzenia bandaży do szpitali i stosowania ich wśród pacjentów” – mówi dr Amber Young, konsultant pediatrii i anestezjolog w szpitalu dziecięcym w Bristolu oraz lekarz prowadzący te badania.

„Diagnozowanie zakażenie rany u pacjentów z poparzeniem pozwoli ukierunkować leczenie prawdziwych zakażeń. Ponadto, umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie leczenia co będzie prowadziło do powstawania mniejszych blizn, a także do zapobiegania nadużywania antybiotyków i niepotrzebnego usuwania opatrunku u pacjentów bez zakażenia”  – dodają naukowcy.

Jeżeli kolejne  badania wykażą,  że bandaże są skuteczne wtedy produkcja mogłaby się rozpocząć już w przyszłym roku.

 

Źródło: portal.abczdrowie.pl