Boehringer Ingelheim ogłosiła rozpoczęcie realizacji programu badań klinicznych EMPEROR HF, który obejmuje dwa badania kliniczne, w ramach których ocenie zostanie poddane stosowanie empagliflozyny w leczeniu chorych na przewlekłą niewydolność serca.

W badaniach tych udział wezmą nie tylko osoby z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca, ale również chorzy na niewydolność serca bez współistniejącej cukrzycy.

Empagliflozyna jest pierwszym lekiem stosowanym u pacjentów z cukrzycą typu 2, w przypadku którego dane na temat obniżenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych zostały uwzględnione w dokumentacji rejestracyjnej w kilku krajach.

W badaniu EMPA-REG OUTCOME wykazano, że stosowanie empagliflozyny dodanej do leczenia standardowego (w tym leków obniżających stężenie glukozy oraz stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego) skutkuje obniżeniem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38% w porównaniu z placebo u chorych na cukrzycę typu 2 i z rozpoznaniem choroby układu krążenia.

Ponadto, w ramach jednego z drugorzędowych punktów końcowych, w badaniu tym wykazano również zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 35% u chorych z tej populacji przyjmujących empagliflozynę.

 

 

Źródło: rynekaptek.pl