Badanie z niwolumabem wykazało wzrost dwuletnich przeżyć całkowitych w porównaniu do docetakselu u uprzednio leczonych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, we wszystkich typach histologicznych – informuje Bristol-Myers Squibb.

Dane potwierdzają korzyść terapeutyczną ze stosowania niwolumabu w całej populacji, który zwiększa niemal dwukrotnie (CheckMate -057) oraz trzykrotnie (Checkmate -017) liczbę pacjentów żyjących po dwóch latach obserwacji, w porównaniu do docetakselu.

Profil bezpieczeństwa stosowania niwolumabu w obserwacji 2-letniej był spójny z poprzednimi raportami z obu badań.

W badaniu klinicznym CheckMate -057, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 29% pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat (n=81/292) w porównaniu do 16% spośród pacjentów leczonych docetakselem (n=45/290) (HR: 0.75 [95% CI: 0.63, 0.91]).

W badaniu klinicznym CheckMate -017, prowadzonym wśród pacjentów z uprzednio leczonym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, 23% pacjentów leczonych niwolumabem żyło po upływie dwóch lat (n=29/135) w porównaniu do 8% spośród pacjentów leczonych docetakselem (n=11/137) (HR: 0.62 [95% CI: 0.47, 0.80]).

W badaniach -057 oraz -017, związane z leczeniem zdarzenia niepożądane wystąpiły odpowiednio u 71% oraz 61% pacjentów leczonych niwolumabem.

Dane zostały zaprezentowane podczas 52. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w Chicago w sobotę 4 czerwca.

Wyniki te objęły również dodatkowe badania w kierunku biomarkerów, które mogą pomóc przewidzieć wyniki leczenia niwolumabem.

 

Żródło: rynekzdrowia.pl