W porównaniu z mózgami starszych kobiet, mózgi starszych mężczyzn więcej zyskują dzięki fizycznej aktywności – informuje „Journal of Applied Physiology”.

Wydolność krążeniowo-oddechowa jest miarą tego, w jakiej ilości i jak sprawnie tlen jest dostarczany do mięśni podczas ćwiczeń.

Wcześniejsze badania wykazały, że sprawność układu krążenia i oddychania jest związana z funkcjonowaniem mózgu podczas okresów odpoczynku. Funkcjonowanie połączeń nerwowych w mózgu zmienia się wraz z wiekiem, a zmiany te mogą negatywnie wpływać na funkcje poznawcze. Jednak związanych z płcią różnic dotyczących zależności pomiędzy sprawnością fizyczną a działaniem mózgu u osób starszych dotychczas nie badano.

Zagadnieniem zajęli się naukowcy z York University oraz McGill University w Kanadzie. Badali grupę mężczyzn i grupę kobiet – w obu przypadkach średnia wieku wynosiła 67 lat. Ochotnicy ci zgłaszali swój typowy dzienny poziom aktywności fizycznej.

Zespół badawczy zarejestrował wzrost, wagę, wiek, płeć i tętno spoczynkowe uczestników, aby określić ich sprawność krążeniowo-oddechową. Naukowcy przeprowadzili także badania obrazowe mózgu, aby zarejestrować funkcjonowanie połączeń nerwowych zarówno w określonych częściach mózgu, jak i całościowo.

Stwierdzono, że mężczyźni mają przeciętnie wyższy poziom sprawności oddechowo-krążeniowej niż kobiety.

Kobiety miały wyższą sprawność połączeń lokalnych i niższą ogólną sprawność połączeń mózgu niż mężczyźni. Miało to związek z funkcjami wykonawczymi, umiejętnościami, które przyczyniają się do koncentracji, uwagi i zarządzania czasem. Jednak wyższy poziom sprawności fizycznej był silniej związany z poprawą tego wzoru sprawności mózgowej u mężczyzn niż u kobiet.(PAP)

źródło: naukawpolsce