kardiologia
Kardiologia
neurologia
Neurologia
onkologia
Onkologia
ortopedia
Ortopedia
neurologia
Psychiatria
pulmonologia
Pulmonologia
reumatologia
Reumatologia
urologia
Urologia
neurologia
Chirurgia
dermatologia
Dermatologia
neurologia
Diabetologia
gastroentrologia
Gastroenterologia
hematologia
Hematologia

Onkologia

 

onkologia

Nowotwór piersi

Nowotwór piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet, najczęściej rozwijający się między 50 a 70 rż. Czynnikami ryzyka są również czynniki genetyczne, hormonalne endogenne, egzogenne. Nowotwór ujawnia się zazwyczaj w formie guza umiejscowionego w różnych częściach piersi, jednak nie każdy guz może oznaczać nowotwór. Niepokojące są te którym towarzyszy powiększanie się węzłów chłonnych pachy, zmiany w wyglądzie i/lub kształcie piersi, szybkie powiększanie się guza, na ogół umiejscowione przyśrodkowo, czyli w kierunku mostka. Złym objawem jest też wyciek płynu z brodawki sutkowej.

Aby w porę wcześnie wykryć nowotwór piersi istotne jest samobadanie palpacyjne, lub przez lekarza ginekologa. Dokładniejszym badaniem w diagnostyce jest mammografia lub USG piersi.

Chłoniak

Chłoniak jest bardzo podstępnym złośliwym nowotworem układu chłonnego, który początkowo objawiać się może poprzez powiększenie węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony, ale również poprzez objawy grypopodobne czy np. atopowe zapalenie skóry. W badaniach laboratoryjnych możemy zaobserwować podwyższoną liczbę białych krwinek (białaczka) oraz towarzyszący podwyższony poziom LDH – enzymu wątrobowego. Na chłoniaka zachorować można w każdym wieku, często atakuje dzieci. Latami może rozwijać się niemal zupełnie bezobjawowo.

Chłoniaki leczone są przede wszystkim poprzez chemioterapię i radioterapię.

Czerniak

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, wywodzącym się z komórek barwnikowych tzw. melanocytów. Czerniak może pojawić się tam gdzie tylko występują melanocyty, czyli nie tylko na skórze ale również na błonie śluzowej jamy ustnej, odbytnicy, czy siatkówce oka. Ten typ nowotworu jest trudny w leczeniu, charakteryzuje szybkim wzrostem i licznymi przerzutami, ale wcześnie rozpoznany daje ogromne szanse wyleczenia.

Czynnikami ryzyka jest długotrwała ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe, trwałe podrażnienia i skaleczenia skóry, znamiona dysplastyczne, duża liczba znamion barwnikowych, jasna karnacja, zmiany hormonalne, a także obciążony wywiad rodzinny.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmieniające kształt i kolor znamiona, zaczerwienienie wokół niego, ciemne zabarwienie, asymetryczne, z nierównymi brzegami, krwawienie, czy swędzenie, wielkość powyżej 6 mm., w takiej sytuacji konieczna jest konsultacja ze specjalistą.

Nowotwór nerki

Nowotwór nerki należy do rzadko występującej grupy nowotworów złośliwych. Choroba jest niebezpieczna ze względu brak objawów w początkowym stadium, natomiast później mogą  pojawić się ślady krwi w moczu, bolesność w okolicach nerek, podwyższona temperatura ciała. Najczęstszymi czynnikami ryzyka są: uwarunkowania środowiskowe, hormonalne, genetyczne, palenie tytoniu, alkohol, otyłość.

Ten typ nowotworu częściej dotyka mężczyzn w wieku 60 rż, jednak występuje również nowotwór nerek tzw. nerczak złośliwy, który może być wrodzony lub ujawnić się w okresie niemowlęcym.

Nowotwór gruczołu krokowego

Nowotwór gruczołu krokowego jest nowotworem złośliwym rozwijającym się w gruczole krokowym. Gruczoł ten znajduje się w miednicy mniejszej u mężczyzn, u kobiet nie występuje. Nowotwór ten zajmuje drugie miejsce w zestawieniu  zapadalności i umieralności zaraz po nowotworze płuc.

Do czynników ryzyka zaliczać będziemy wiek po 60 rż, predyspozycje dziedziczne, czynniki rasowe (częściej chorują osoby ciemnoskóre) oraz styl życia, dieta bogata w tłuszcze nasycone, białka, cholesterol.

Choroba początkowo nie daje żadnych objawów, tak może rozwijać się nawet kilka lat, później jednak pojawić się mogą problemy z oddawaniem moczu, a następnie częste zakażenia dróg moczowych, krwiomocz. Rak gruczołu krokowego daje przerzuty do kości, węzłów chłonnych, później może również zająć aorty i pachwiny.

Glejak

Glejak inaczej nowotwór mózgu i rdzenia, stanowi największy procent wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych i jest główną przyczyną zgonów. Stosuje się szeroki podział glejaków według typów komórek, te z kolei zostały sklasyfikowane wg Światowej Organizacji Zdrowia pod względem złośliwości.

Ogólne objawy choroby to bóle głowy, nudności i wymioty, zaburzenia pamięci, napady padaczkowe, mogą pojawić się również objawy zależne od umiejscowienia guza takie jak zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, czucia, zaburzenia równowagi.