Poznaj niebezpieczne interakcje leków z żywnością!

W ciągu ostatnich lat zaczęto zwracać większą uwagę na to, jak istotną rolę odgrywa żywność i sam sposób odżywiania podczas stosowania farmaceutyków. Wykazano, że powikłania farmakoterapii mogą wiązać się z niepożądanym wpływem żywności na wchłanianie, metabolizm, a także wydalanie leków z organizmu. Co więcej, zauważono, że interakcje leków z żywnością mogą znacznie pogorszyć skuteczność leczenia oraz wydłużać okres hospitalizacji.

Roundup narzędziem depopulacji

Badania na zwierzętach wykazały, że długotrwała ekspozycja na herbicydy zawierające glifosat jest szkodliwa.” – potwierdza Mills. W przypadku ich ciągłego karmienia paszą zanieczyszczoną nawet w bardzo małym stopniu tą substancją, wrasta ryzyko zaburzeń funkcjonowania wątroby o objawach podobnych jak przy alkoholowym stłuszczeniu tego organu u ludzi.

Plastik plastikowi nierówny

Każdego dnia otaczani jesteśmy mnóstwem rzeczy wykonanych z plastiku. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni do tego tworzywa. Nie każdy plastik jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, jednak warto wiedzieć, które nie powinny mieć kontaktu z żywnością, a których lepiej w ogóle unikać.