Ośrodek Badań Klinicznych – Medycyna Kliniczna

Ośrodek Badań Klinicznych – Medycyna Kliniczna powstał w odpowiedzi na dynamiczny rozwój
medycyny oraz chęć współtworzenia najnowszych metod leczenia.

Współpracujemy z wieloma specjalistami różnych dziedzin medycyny, między innymi reumatologii, neurologii, ortopedii,
gastroenterologii, dermatologii, kardiologii, urologii, diabetologii, pulmonologii. Ośrodek zatrudnia zespół doświadczonych
koordynatorów oraz wysoko kwalifikowany pomocniczy personel medyczny.

neurologia
Chirurgia
dermatologia
Dermatologia
neurologia
Diabetologia
gastroentrologia
Gastroenterologia
hematologia
Hematologia
kardiologia
Kardiologia
neurologia
Neurologia
onkologia
Onkologia
ortopedia
Ortopedia
neurologia
Psychiatria
pulmonologia
Pulmonologia
reumatologia
Reumatologia
urologia
Urologia

next

Z labolatorium do apteki

Do czego służą i na czym polegają badania kliniczne

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

sgimg1

Aktualności

 • Sen – fakty i mity

  Od ludowych podań i wierzeń, przez miejskie legendy aż do popkultury – na temat snu krąży całe mnóstwo mitów, półprawd i obiegowych opinii. Wybraliśmy kilka z nich i sprawdziliśmy, co na ten temat mówią badania.Ile razy to słyszeliście? Presja na „niedosypianie” („nie przesadzaj, wyśpisz się po śmierci”) rozpowszechniona jest w wielu środowiskach, w tym na uniwersytetach czy w korporacjach. Co więcej, także w naukach behawioralnych przez długi czas pokutował pogląd o podziale na sen „bazowy” (około 6 godzin niezbędnych do pełnej regeneracji) i dodatkowy, będący pewnego rodzaju luksusem. Dla wszystkich zarywających noce mamy jednak złą wiadomość – przystosowanie do krótszego snu widoczne jest jedynie w subiektywnych miarach odczuwanego zmęczenia i senności.

 • Zatrucie barbituranami

  Barbiturany należą do grupy leków uspokajających i nasennych. Barbiturany krótko-działające są wykorzystywane w indukcji znieczulenia ogólnego, natomiast długo-działające w przerywaniu napadów padaczkowych (choć częściej stosowane są benzodiazepiny). Charakteryzuje je wąski współczynnik terapeutyczny, co oznacza, że są to leki toksyczne, mniej bezpieczne niż np. benzodiazepiny. Substancje te nie leczą efektywnie określonych chorób, ale często umożliwiają prowadzenie intensywnej terapii u chorych w stanie padaczkowym czy po urazie mózgu, kiedy są wykorzystywane do wywołania tzw. „śpiączki” barbituranowej. 

 • Mózgowy zespół utraty soli

  Mózgowy zespół utraty soli (ang. cerebral salt-wasting syndrome, CSWS) to zaburzenie, którego istotą jest obniżenie poziomu sodu i objętości płynu pozakomórkowego. Dzieje się to w reakcji na urazy czaszkowo-mózgowe lub choroby doprowadzające do uszkodzenia mózgu. W porównaniu z zespołem nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (ang. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH; syn. zespół Schwartza-Barttera), czyli hormonu zatrzymującego niezbędną wodę i elektrolity w organizmie, jest zjawiskiem rzadko opisywanym. O mózgowym zespole utraty soli po raz pierwszy w literaturze medycznej wspomnieli Peters i wsp. w 1950 roku.

 • Zespół Leigha – podostra martwicza encefalomielopatia

  Zespół Leigha (ang. Leigh syndrome, subacute necrotizing encephalomyelopathy, SNEM) to rzadka, genetyczna choroba neurometaboliczna i degeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego. Początek objawów przypada na okres niemowlęctwa i pierwszych dwóch lat życia. Bardzo rzadko rozpoczyna się w wieku nastoletnim czy dorosłym. Jako pierwsze zazwyczaj pojawiają się trudności w ssaniu, utrata zdolności „trzymania” głowy oraz innych umiejętności ruchowych [1].Dochodzi do regresji psychomotorycznej. Choroba występuje u przynajmniej 1 noworodka na 40 tysięcy. Częściej dotyczy dzieci urodzonych w regionie Saguenay Lac-Saint-Jean (Quebec, Kanada) [2].

 • Skuteczniejsza diagnostyka nowotworów coraz bliżej

  Enzymy to najważniejsze białka w organizmach żywych. Odgrywają istotną rolę we wszystkich kluczowych procesach i reakcjach takich jak wzrost, dojrzewanie, trawienie, starzenie się czy śmierć komórki. Jednak nieprawidłowe działanie enzymów może także sprzyjać rozwojowi chorób. Przykładem mogą być proteazy – enzymy wyspecjalizowane w hydrolizie (rozpadzie) białek, których nadmierna aktywność przyczynia się do dzielenia komórek nowotworowych i przedostawania się do innych tkanek organizmu. W konsekwencji sprzyja to powstawaniu np. nowotworów piersi, płuc czy mózgu.

 • NanoGroup rozpoczyna prace nad innowacyjną metodą leczenia przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Crohna

  NanoVelos, spółka zależna NanoGroup – notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych – poinformowała o otrzymaniu wstępnego raportu z innowacyjnego zabiegu na pacjentach z chorobą Crohna. We współpracy z lekarzami z hiszpańskiego szpitala Fundación Jiménez Díaz, po raz pierwszy użyli unikalnej metody wykorzystania komórek macierzystych razem ze szkieletami polimerowymi. Pozytywne efekty zabiegu, w obserwacji 5-tygodniowej na dwóch pacjentach, wstępnie walidują założenia NanoVelos, które zamierza opracować unikalny nano-szkielet polimerowy zwiększający przeżywalność komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych.

 • Czy glifosat powoduje zaburzone wchłanianie witaminy D?

  Najnowsze jest ostatnie badanie grupy Zielonych / ESS wśród posłów do Parlamentu Europejskiego. Poprzez badanie próbek moczu na obecność glifosatu udowodniono obecność w moczu u wszystkich 48 posłów z 13 państw członkowskich UE, którzy dobrowolnie uczestniczyli w badaniach. Škrlec ujawnia, że ​​z nim i przedstawiciele Węgier, Hiszpanii i we Włoszech odnotowali najwyższe poziomy glifosatu. Jako czwarty na liście i jedyny z Chorwacji, którzy był testowany, miał 2,46 mikrogramów glifosatu na litr, cztery Włosi większość – średnio 2,84, natomiast najniższy poziom zanotowano u przedstawiciela z Czech, Finlandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii – mniej niż 1 mikrogram. – średnio u wszystkich 48 europosłów w teście moczu było 1,7 mikrogramów na litr glifosatu, co stanowi 17 razy wyższy poziom europejskich norm dla wody pitnej (0,1 mikrogramów na litr) – mówi Škrlec.

 • Wirus Epsteina-Barra powiązany z rozwijaniem wielu chorób autoimmunologicznych

  Wyjaśnianie genetyki wielu chorób jest trudne, ponieważ większość zaangażowanych w ich powstawanie genów lokalizuje się w niecałkowicie scharakteryzowanych regionach regulatorowych. Autorzy artykułu, który ukazał się na łamach „Nature Genetics” w drugiej połowie 2017 roku wskazują, że białko EBNA2 pochodzące od wirusa Epsteina-Barra może być istotnie powiązane z powstawaniem wielu chorób autoimmunologicznych.

 • GLG Pharma ze zgodą URPL na rozpoczęcie badań klinicznych

  GLG Pharma uzyskała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na realizację badań klinicznych I i IIa fazy nad cząsteczką GLG-801. Jest to ostatnia decyzja, na którą czekała GLG Pharma. Badania kliniczne I/II fazy będą przeprowadzone we współpracy z Collegium Medicum Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz firmą IQ Pharma.